Thiên Minh Group's profile

Avatar of Thiên Minh Group

20 years. Female and single.

From Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Currently living in Ho Chi Minh City, Viet Nam.

About Thiên Minh Group

Tập đoàn Thiên Minh hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với những nỗ lực được khắc họa như quá trình mài dũa viên ngọc sáng: Lấy nhân tâm để phát triển tài năng. Lấy đức để gieo trồng thành quả.

2 things you should know about Thiên Minh:

  • Tập đoàn Thiên Minh
  • Thiên Minh Group