Collagen Dạng Viên's profile

Avatar of Collagen Dạng Viên

46 years. Female and taken.

From Vietnam, Puerto Rico.

Currently living in Vietnam, Puerto Rico.

About Collagen Dạng Viên

Ra đời đầu năm 2013, Collagen Dạng Viên đã tạo dựng được thương hiệu, uy tín trên thị trường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho người dân Việt Nam.